INPP kostenoverzicht

In dit overzicht vindt u wat een reflexintegratie traject kost.

INTAKEGESPREK

Tijdsduur ongeveer 1 – 1½ uur. Vragenlijsten worden doorgenomen en u krijgt uitleg over het programma.
Na het intake-gesprek wordt bepaald of uw kind het programma gaat volgen.

Gratis

DIAGNOSTISCHE BEOORDELING

Tijdsduur ongeveer 1,5 tot 2 uur. Hierbij worden de volgende gebieden getest: balans / evenwicht, grove en fijne spiercoördinatie, ruimtelijke oriëntatie, lateraliteit, aanwezigheid van primitieve reflexen, afwezigheid van (volwassen) houdingsreflexen, functioneel ogen onderzoek.

€ 150,-

TELEFONISCHE TERUGKOPPELING

Na de diagnostische screening wordt er een telefonisch afspraak gemaakt en krijgt u mondeling verslag over de diagnose naar aanleiding van de bovengenoemde testen. Eveneens zal nu het thuisprogramma worden uitgelegd en zal er een afspraak worden gemaakt voor de eerste oefening(-en).

Gratis

START THUISPROGRAMMA

Tijdsduur ongeveer 3/4 uur.
De eerste oefening(-en) worden één keer voorgedaan en één keer samen met het kind gedaan.

€ 70,-

REFLEX HERHALINGSONDERZOEK

Tijdsduur ongeveer 1 – 1½ uur per herhalingsonderzoek. Om het effect van het thuisprogramma te controleren wordt u na 6 weken terugverwacht. Hierna nog één keer na 6 weken en vervolgens steeds om de 8 weken. Het herhalingsonderzoek bestaat uit: controle van de oefeningen die thuis zijn gedaan; testen van de primitieve en posturale reflexen op hun aan- of afwezigheid. Het opnieuw inoefenen van een nieuwe oefening. Het thuisprogramma doorlopen duurt ongeveer 12 tot 18 maanden.

€ 70,00

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Mail: kasper@u4med.nl
Tel: 06-23405529