Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening

Het grootste gedeelte van mijn carrière heb ik gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg. Naast de  Verpleegkundig Specialist-ggz opleiding heb ik verschillende opleidingen en cursussen gevolgd die mij een richting hebben gegeven hoe ik de psychologische hulpverlening vorm wil geven. Ik ben van mening dat de psychosociale hulpverlening niet binnen kaders en/of in vaststaande richtlijnen in te vullen is. In mijn praktijk heb jij als hulpvrager de regie en sta jij centraal. Ik vind het belangrijk dat er een klik is. Wanneer wij elkaar niet “begrijpen” dan werkt dit averechts op jouw herstel. Een open en gelijkwaardige (behandel) relatie waarin je veiligheid ervaart zijn naar mijn idee een must. Want jij loopt immers momenteel vast in je huidige situatie en daar wil je verandering in. Samen gaan we aan de slag met het door jou zelf beoogde doel.  We stellen gezamenlijk een of meerdere doelen op die gaan over wat jij wilt bereiken. Met deze doelen in ons achterhoofd gaan we op zoek naar de patronen en persoonlijke overtuigingen die ervoor zorgen dat je momenteel vast loopt.  Met verschillende technieken gaan we vervolgens samen aan de slag om deze patronen te doorbreken.  Met oog en aandacht voor jou wil ik samen met jou toewerken naar herstel.

Een luisterend oor

In ons leven maken we voortdurend van alles mee;  ziekte, verlies, echtscheiding, buren ruzie, werkgerelateerde problemen, etc. Deze gebeurtenissen hebben een enorme impact op je leven en kunnen  voor een bepaalde periode volledig je leven over nemen. Familie, vrienden en collega’s zijn er voor je wat heel prettig is. Zij staan je bij gedurende deze moeilijke periodes,  zij kennen jou en jouw verhaal. Soms kan het heel prettig zijn om je verhaal nog één keer bij iemand te kunnen doen die je niet kent maar wel luistert. Ik bied jou een luisterend oor in de omgeving die voor jou prettig is. Er zijn geen vervolg verplichtingen enkel en alleen een luisterend oor!

Trauma behandeling

De negatieve gevolgen van stress en trauma’s  kunnen verstoringen geven in je systeem.

Een trauma behandeling kan een op zichzelf staande behandeling zijn. Ik gebruik verschillende Sensorische Integratie methoden die zeer effectief zijn in de trauma verwerking.

De methoden zijn onder andere: Stress release volgens de primaire reflex integratie methode, EMDR en ReAttach®.

Met behulp van deze methoden kan de eerste spanning gereguleerd worden. Waardoor het weer lukt om in je kracht te gaan staan. Het wordt weer mogelijk om inzicht en bewustwording te creëren doordat er in het denken weer meer samenhang ontstaat. Bijvoorbeeld inzicht verkrijgen in je vaste patronen en je persoonlijke overtuigingen. Ook kunnen deze methoden blokkades opheffen en je helpen bij het realiseren van/werken aan specifieke doelen. Het is heel effectief gebleken bij:

  • Angsten,
  • Opheffen van blokkades
  • Verwerken van trauma’s,  posttraumatische stress,
  • Stellen van toekomst gerichte doelen  

Voor meer informatie over ReAttach: //reattach.nl