Voorbeelden uit de praktijk

Julian, 3,5 jaar kan met momenten heel boos worden. Staat dan te stampvoeten en kan zelfs zover gaan dat hij zichzelf slaat. Over een half jaar gaat hij naar school maar hij is nog niet zinnelijk. Wanneer hij op het toilet wordt gezet kan hij daar prima plassen. Maar tussendoor blijft hij in zijn broekje plassen. Daarnaast heeft hij altijd zijn mond open en wanneer hij iets geconcentreerd doet met zijn handen, piept zijn tong naar buiten. Qua spraakontwikkeling loopt Julian achter. Er is een onvolledige articulatie van de woorden. Hij is terughoudend in contact met andere mensen, kruipt achter zijn ouders weg als hij ergens binnen komt en de nachten kruipt hij vaak bij zijn ouders in bed. Het wegbrengen naar de opvang gaat steeds lastiger. Het begint thuis al dat hij zegt dat hij thuis wilt blijven en eenmaal daar klampt hij zich vast aan zijn ouders en huilt heel hard. Van kleins af aan is Julian op vakantie vaak ziek, wat wonderbaarlijk altijd gelijk over is wanneer ze weer thuis aankomen.

De aanwezige ongeremde primaire reflexen:

 • Mororeflex, boosheid;
 • Palmreflex, tong die naar buiten piept tijdens handcoördinatie;
 • Ruggengraad bekkenreflex, zindelijk worden;
 • Aarde zuigreflex, veiligheid, angst in de nachten, heimwee uitend in ziek worden.

Julian heeft 2 behandelingen gehad. Na een week werden er duidelijke verbeteringen waargenomen. Julian heeft nog een enkele keer een ongelukje gehad maar is nu ook in de nacht volledig zindelijk. Hij heeft zichzelf niet meer geslagen tijdens zijn boosheid en slaapt de nachten nu door in zijn eigen bedje.

Chris van 7 jaar zit in groep 3 en heeft moeite om mee te komen op school. Hij is snel afgeleid. Hij is erg bezig met alles om hem heen en hoe de andere kinderen in de klas hun werkjes afmaken. Chris heeft moeite met de pengreep, zijn schoolwerk lijkt erop alsof hij het afraffelt. Er zijn tussen de letters grote ruimtes waar te nemen en het lukt hem niet om tussen de lijntjes te schrijven. Hij eindigt altijd rechtsboven op de bladzijde. Chris is een lieve, zorgzame jongen en hij wilt graag met iedereen vriendjes zijn. Hij settelt zich vaak bij wat anderen kinderen willen, het lukt hem niet om aan te geven wat hij wilt. Tijdens het spelen kan hij vanuit het niets ineens heel boos worden. Het lijkt wel alsof hij dan een rode lap voor zijn ogen krijgt en is dan moeilijk te corrigeren. Het enige wat hem dan helpt is hem even uit de situatie halen. Bij het naar bed gaan kan hij uit het niets, met name als hij erg moe is, heel verdrietig worden en dan in een negatieve spiraal terechtkomen waarin hij zich dan uit over hoe erg alles is en niets goed gaat. De essentie van het verdriet gaat er dan vaak om dat niemand hem leuk vindt.

Aanwezige ongeremde primaire reflexen:

 • De Terugtrek reflex, voegt zich naar anderen
 • Mororeflex, snel afgeleid zijn, woedeaanvallen
 • Palmreflex, moeite met de pengreep, fijne motoriek
 • Asymmetrische tonische nek reflex, rechts bovenaan de pagina eindigen
 • Aarde zuigreflex, onzekerheid, moeite hebben met het aangaan van relaties

Chris heeft in totaal 3 behandelingen gehad. De volgende veranderingen zijn geconstateerd:

Chris komt beter op voor zichzelf, schrijfresultaten zijn verbeterd, betere concentratie, de woedeaanvallen en het intense verdriet voor het slapen gaan zijn verdwenen.  

Suzie, 11 jaar zit in groep 8. Zij heeft gemiddelde schoolresultaten op school maar heeft geen aansluiting met de kinderen in de klas. Afstand en nabijheid vindt ze lastig. Ze heeft moeite om haar grenzen aan te geven en voegt zich naar iedereen. Ze vertelt dat ze het soms moeilijk vindt om zich op school te concentreren. Als baby heeft ze niet het volledige bewegingstraject doorlopen. Ze was in alles laat. Als baby en peuter bleef ze in de positie waarin ze werd neergelegd of neergezet. Werd ze op haar rug gelegd dan bleef ze zo liggen. Werd ze op haar buik gelegd dan begon ze wel te mopperen maar maakte ze zelf geen aanstalten om te gaan draaien. Toen ze eenmaal kon zitten, was dit voor haar de prettigste houding waar ze in neergezet wilde worden. Kruipen heeft ze niet gedaan. Lopen begon ze pas mee rond haar 2de jaar.

Aanwezige ongeremde primaire reflexen:

 • Terugtrek reflex, grenzeloos zijn;
 • Mororeflex, concentratieproblemen;
 • Asymmetrische toninsche nek reflex, als baby niet veranderen van positie, geen poging gedaan tot draaien;
 • Ruggengraadbekkenreflex, communicatie van boven naar onder lichaam, niet kruipen;
 • Aardezuigreflex, geen aansluiting vinden in relaties/vriendschappen;
 • Tonische labyrint reflex, het niet ontwikkelen van het volledige bewegingstraject geen besef hebben van voor- en achter.

Suzie heeft 4 behandelingen gehad. De volgende veranderingen zijn waargenomen: betere concentratie op school, ze krijgt haar werkjes nu sneller af. Ze komt meer op voor zichzelf. Voelt zich minder een buitenstaander en is zelfverzekerder.

Vincent, 32 jaar is, volgens eigen zeggen,  voor de 2de keer onderuit gegaan op zijn werk. Vorig jaar heeft hij een flinke burn- out gehad. Met rust en cognitieve gedragstherapie bij een psychologe is hij er toen weer bovenop gekomen. Helaas moet hij constateren dat ondanks dat hij dacht dat hij zijn burn-out overwonnen had, hij nu toch weer thuis is komen te zitten met dezelfde klachten als een jaar terug. Vincent voelt zich erg verantwoordelijk over de processen op zijn werk en kan de controle daarover moeilijk loslaten. Daarnaast vindt hij het moeilijk om vanuit de vele werkzaamheden die er zijn prioriteiten te stellen, hij krijgt veel vragen van collega’s en wil iedereen hierin van dienst zijn. Hij ervaart chaos, wat onder andere de reden is dat het hem niet lukt om ergens aan te beginnen en van het afronden van iets komt al helemaal niets. Met als gevolg een schuldgevoel, hij heeft het gevoel tot niets in staat te zijn. Gevoel van waardeloosheid en depressieve gevoelens. Piekeren en malen nemen dan de overhand en Vincent heeft dan letterlijk geen energie meer om zich ook maar ergens toe te zetten. Inslapen lukt hem niet en als hij eindelijk slaapt is hij na een paar uurtjes alweer wakker, eenmaal wakker komt hij niet meer in slaap. In totaal slaapt hij ongeveer 4 uur. Het lukt hem niet meer zijn hobby’s uit te oefenen en thuis ontstaat er een steeds grotere chaos om hem heen. Hij heeft het gevoel over alles de controle kwijt geraakt te zijn.

Aanwezige ongeremde primaire reflexen:

 • Terugtrek reflex, iedereen tot dienst willen zijn, nergens aan kunnen beginnen en of afmaken;
 • Mororeflex, uitgeput zijn, chaotisch gedrag, niet slapen;
 • Ruggengraad bekkenreflex, Chaos ervaren, geen prioriteiten kunnen stellen, piekeren en malen;
 • Aardezuigrreflex, controle verlies.

Vincent heeft 2 behandelingen gehad, de veranderingen die Vincent heeft waargenomen zijn; meer rust in zijn gehele lijf, kan beter relativeren. Voelt zich nog wel verantwoordelijk maar kan nu prioriteren.  Ondanks de primaire reflex behandelingen bleef Vincent op zijn werk bij sommige momenten het gevoel krijgen terug geworpen te worden naar eerdere stressvolle werk situaties in het verleden. Hij voelde dan weer dezelfde stress van toen en kon dit moeilijk los laten.  Op dit

gevoel heeft een stress-release plaats gevonden met positief resultaat. Sinds de stress release zijn er geen momenten meer geweest die het negatieve gevoel van eerdere werksituaties opriepen.